Press ESC to close

Dịch vụ Giấy phép

Dịch vụ Kế toán thuế

Lao động - BHXH

Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau ở Đà Nẵng
Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau ở Đà Nẵng

Chế độ ốm đau được áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm…

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng ở Đà Nẵng
Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng ở Đà Nẵng

Lao động nam cũng là đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi có…

Hướng dẫn tính tiền dưỡng sức sau sinh ở Đà Nẵng
Hướng dẫn tính tiền dưỡng sức sau sinh ở Đà Nẵng

Tiền dưỡng sức sau sinh là khoản trợ cấp mà người lao động được hưởng…

Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh ở Đà Nẵng
Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh ở Đà Nẵng

Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản quay lại làm việc…

Đăng ký nhận bài viết mới

0902-841-886